logo
Hibabejelentés
Hibabejelentés

Hogyan lehetek felhasználó

Amennyiben Ön ügyfelünkké szeretne válni, vagy meglévő kapacitását szeretné bővíteni, kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Földgázenergia igénylése

Felhasználóvá válás, kapacitás bővítés lépései:

Földgázenergia
igénylés
Ha ügyfelünkké szeretne válni, vagy meglévő kapacitását bővítené, küldje el teljes körűen - a kitöltési útmutató alapján - kitöltött igénylőlapot, földhivatali térképmásolatot és tulajdoni lap másolatot, melyek alapján a csatlakozás feltételeiről legkésőbb 8 naptári napon belül ajánlatot és elosztói csatlakozási (és fejlesztési) szerződéstervezetet készít Társaságunk az Ön részére. Felhívjuk a figyelmét, hogy az ingatlan mindenkori tulajdonosával köt szerződést Társaságunk. Földgázenergia igénylőlap
-    30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat
-    30 napnál nem régebbi térképkivonat másolat

 
Elosztói csatlakozási 
(és fejlesztési) szerződés
Ön az elosztói csatlakozási (és fejlesztési) szerződés aláírásával és az ajánlati levélben jelzett címre való visszajuttatással fogadhatja el ajánlatunkat. Amennyiben az ajánlat elfogadásra kerül, abban az esetben mind csatlakozási, mind fejlesztési díj megfizetésére 8 naptári nap áll rendelkezésére. Amennyiben az ajánlat kézhezvételétől történő 30 naptári nap, de legkésőbb Társaságunk által történő postára adásától számított 45 naptári napon belül aláírva nem kerül visszaküldésre, úgy az ajánlati kötöttségünk megszűnik. -    ajánlatban megjelölt címre az aláírt szerződés visszaküldés
Csatlakozási (és fejlesztési) díj Csatlakozási díj bizonylata az elosztói csatlakozási szerződés, amelyről Társaságunk a befizetést követően utólag állít ki számlát. A csatlakozási díjat az ajánlatban jelzett 17 jegyű azonosítóra való hivatkozással kérjük átutalni. A fejlesztési díj megfizetésének alapdokumentuma a fejlesztési díj-előlegbekérő, mely a szerződéssel egyidejűleg postázásra kerül. A fejlesztési díjat a díjelőleg bekérőre való hivatkozással kérjük megfizetni. -    csatlakozási (és fejlesztési) befizetés
Csatlakozási pont
kiépítés
Amennyiben a szerződés aláírva visszaküldésre kerül Társaságunk postacímére, valamint a csatlakozási (és fejlesztési díj) hiánytalanul megfizetésre kerül, abban az esetben Társaságunk a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 3.5. pont e) pontja szerinti határidőn belül elvégzi a vásárolt kapacitás rendelkezésre álláshoz szükséges teendőket. Ha a kapacitás vételezéséhez gázelosztó-vezeték kiépítése szükséges, annak megtervezéséről és kiépítéséről Társaságunk gondoskodik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tervezés-kivitelezés és a szükséges engedélyek beszerzése több hónapot is igénybe vehet.  
Belső gázterv
(csatlakozó vezeték és
felhasználói berendezés
tervezés)
A telekhatáron belüli csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés terveinek elkészítése, valamint a belső rendszer kiépítése a leendő ügyfelünk feladata. Ehhez szükséges G tervezői jogosultsággal rendelkező gáztervező megbízása a csatlakozóvezeték és a beépítésre kerülő felhasználói berendezések tervének elkészítésére. Társaságunk térítésmentesen 8 munkanapon belül felülvizsgálja a benyújtott gáztervet. Amennyiben a benyújtott gázterv megfelelő, úgy azt Társaságunk lepecsételve és szolgáltatói nyilatkozattal ellátva jóváhagyja és elküldi a tervezőnek. -    belső gázterv elkészíttetés erre jogosult tervezővel
-    elkészült gázterv beküldés

 
Belső gázrendszer
kiépítés,
üzembe helyezés,
műszaki- biztonsági
ellenőrzés
Az Ön feladata, hogy érvényes gázszerelői igazolvánnyal rendelkező kivitelezőt keressen, aki a belső gázrendszer kivitelezésének megtörténtét a szerelési nyilatkozat és a szükséges műszaki dokumentáció eljuttatásával jelentheti be Társaságunk számára (személyesen: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban van lehetőségük leadni, vagy postán Társaságunk területileg illetékes üzemegységére küldhetik be). Társaságunk térítésmentesen 8 munkanapon belül elvégzi a hiánytalan műszaki dokumentáció megléte esetén a műszaki biztonsági ellenőrzést. Sikeres műszaki biztonsági ellenőrzés esetén Társaságunk átadja az Ügyfélnek (képviselőjének) az Igazolás a gázszolgáltatás műszaki feltételeinek meglétéről (ún. POD igazolás) dokumentumot. -    belső gázrendszer kiépíttetés arra jogosult gázszerelővel
-    szerelési nyilatkozat és műszaki dokumentáció benyújtás

 
Gázmérő felszerelés,
Ügyféllé válás
Leendő Ügyfelünk a fenti igazolással és kezdeményezheti az egyetemes szolgáltatói vagy kereskedelmi szerződés megkötését. A szerződés alapján ügyfelünk által választott földgázkereskedő/egyetemes szolgáltató megrendeli Társaságunknál a mérő felszerelését, amelyet 8 munkanapon belül elvégzünk. A fogyasztásmérő berendezés felszerelésének feltétele, hogy Ön földgáz-kereskedelmi szerződéssel rendelkezzen, amely tartalmazza a földgáz vételezés megkezdésének időpontját. -    földgázkereskedő/egyetemes szerződés megkötés
Elosztóhálózat-használati szerződés Társaságunk a gázmérő felszerelését követően automatikusan megküldi Önnek az Elosztóhálózat-használati szerződést, mely tartalmazza az elosztóhálózatának használatával kapcsolatos információkat.  
Előzetes
tájékoztatás
Amennyiben Ön még bizonytalan a gázhálózatunkhoz való csatlakozás feltételeiről, tájékoztatást kérhet a hálózatra való csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről. A tervezett csatlakozási pont és a várható gázigény megadása, valamint térképmásolat megküldése után Társaságunk a csatlakozás feltételeiről legkésőbb 10 naptári napon belül előzetes tájékoztatót készít. -    gázigény
-    30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat
-    30 napnál nem régebbi térképkivonat másolat
Elérhetőségeink Földgázenergia igénylése
E-mailben: info@mvmedgazhalozat.hu.
Személyesen: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban,
időpontfoglalás.
Telefonon: 0696-616316, 0620-6156666, 0630-6406666, 0670-6406666, mely hívható hétköznap csütörtök kivételével 8:00 és 15:00 között, csütörtökön 8:00-20:00-ig.
Postán: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. 6701 Szeged, Pf. 1220

 
 

 

 


A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felhasználói elégedettségfelmérése keretében szeretnénk megismerni az Ön véleményét. Kérjük, kattintson az alábbi linkre:

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. ügyfél-elégedettségi felmérése

 

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X