logo
Hibabejelentés
Hibabejelentés

Hogyan lehetek felhasználó

Amennyiben Ön ügyfelünkké szeretne válni, vagy meglévő kapacitását szeretné bővíteni, kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Földgázenergia igénylése

Felhasználóvá válás, kapacitás bővítés lépései:

Földgázenergia
igénylés
Ha ügyfelünkké szeretne válni, vagy meglévő kapacitását bővítené, küldje el – a kitöltési útmutató alapján teljes körűen – kitöltött igénylőlapot, földhivatali térképmásolatot és tulajdoni lap másolatot, melyek alapján a csatlakozás feltételeiről legkésőbb 8 naptári napon belül ajánlatot és elosztói csatlakozási (és fejlesztési) szerződés tervezetet készít Társaságunk az Ön részére. Felhívjuk a figyelmét, hogy az ingatlan mindenkori tulajdonosával köt szerződést Társaságunk. -    Földgázenergia igénylőlap
-    30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat
-    30 napnál nem régebbi térképkivonat másolat

 
Elosztói csatlakozási 
(és fejlesztési) szerződés
Ön az elosztói csatlakozási (és fejlesztési) szerződés aláírásával és az ajánlati levélben jelzett címre (1425 Budapest, Pf. 30.) való visszajuttatással fogadhatja el ajánlatunkat. Amennyiben az ajánlat elfogadásra kerül, abban az esetben mind csatlakozási, mind fejlesztési díj megfizetésére 8 naptári nap áll rendelkezésére. Amennyiben az ajánlat kézhezvételétől történő 30 naptári nap, de legkésőbb Társaságunk által történő postára adásától számított 45 naptári napon belül aláírva nem kerül visszaküldésre, úgy az ajánlati kötöttségünk megszűnik.  -    ajánlatban megjelölt címre (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) az aláírt szerződés visszaküldés
Csatlakozási
(és fejlesztési)
díj
A csatlakozási és fejlesztési díj megfizetésének alapdokumentuma a csatlakozási, illetve fejlesztési díj-előleg bekérő, mely a szerződéssel egyidejűleg postázásra kerül. A csatlakozási és fejlesztési díjat a díjelőleg bekérőre való hivatkozással (8 jegyű azonosító) kérjük megfizetni. -    csatlakozási (és fejlesztési) befizetés
Csatlakozási pont
kiépítés
Amennyiben a szerződés aláírva visszaküldésre kerül Társaságunk postacímére, valamint a csatlakozási (és fejlesztési díj) hiánytalanul megfizetésre kerül, abban az esetben Társaságunk a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 3.5. pont e) pontja szerinti határidőn belül elvégzi a vásárolt kapacitás rendelkezésre álláshoz szükséges teendőket. Ha a kapacitás vételezéséhez gázelosztó vezeték kiépítése szükséges, annak megtervezéséről és kiépítéséről Társaságunk gondoskodik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tervezés-kivitelezés és a szükséges engedélyek beszerzése több hónapot is igénybe vehet.  
Belső gázterv (csatlakozóvezeték és
felhasználóiberendezés
tervezés)
A telekhatáron belüli csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés terveinek elkészítése, valamint a belső rendszer kiépítése a leendő ügyfelünk feladata. Ehhez szükséges G tervezői jogosultsággal rendelkező gáztervező megbízása a csatlakozó vezeték és a beépítésre kerülő felhasználói berendezések tervének elkészítésére. Társaságunk térítésmentesen 8 munkanapon belül felülvizsgálja a benyújtott gáztervet.  Amennyiben a benyújtott gázterv megfelelő, úgy azt Társaságunk bélyegzővel és szolgáltatói nyilatkozattal ellátva megküldi a tervezőnek.  -    belső gázterv elkészíttetés erre jogosult tervezővel
-    elkészült gázterv beküldés
Belső gázrendszer
kiépítés,
üzembe helyezés,
műszaki-biztonsági
ellenőrzés
Az Ön feladata, hogy gázszerelői jogosultsággal (érvényes gázszerelői igazolvánnyal) rendelkező kivitelezőt keressen, aki a telekhatáron belüli, belső gázrendszert a felülvizsgált tervdokumentáció szerint kivitelezi. A kivitelezés megtörténtét követően szerelési nyilatkozat és a szükséges műszaki dokumentáció benyújtásával kezdeményezheti a műszaki biztonsági ellenőrzést. Személyesen Társaságunk központi műszaki ügyfélszolgálati irodájában (1081 Bp., Fiumei út 9-11.), vagy elektronikus úton a meo@mvmfogazhalozat.hu címre küldhetik meg a bejelentéshez szükséges dokumentumokat. Társaságunk térítésmentesen 8 munkanapon belül elvégzi a műszaki biztonsági ellenőrzést.  -    belső gázrendszer kiépíttetés arra jogosult gázszerelővel
-    szerelési nyilatkozat és műszaki dokumentáció benyújtás
-    műszaki-biztonsági ellenőrzés (meo)
Gázmérő felszerelés,
Ügyféllé válás
Sikeres műszaki biztonsági ellenőrzés követően az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfeleknél, - amennyiben rendelkezésre áll a felhasználó által aláírt, kitöltött Egyetemes szolgáltatási szerződéscsomag, az Elosztóhálózat-használati szerződés, valamint biztosítottak a munkavégzés feltételei, - Társaságunk a gázmérő felszerelését 8 munkanapon belül elvégzi
Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult ügyfelek esetén Önnek kell a kereskedelmi szerződés megkötéséről gondoskodni. A fogyasztásmérő berendezés felszerelésének feltétele, hogy Ön földgáz-kereskedelmi szerződéssel rendelkezzen, amely tartalmazza a földgáz vételezés megkezdésének időpontját. A szerződés alapján ügyfelünk által választott földgázkereskedő megrendeli Társaságunknál a mérő felszerelést, melyet egyéni megállapodás szerinti időpontban elvégzünk. 
-    földgázkereskedelmi/egyetemes szerződés megkötés
Elosztóhálózat-
használati szerződés
Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Ügyfelek esetén Társaságunk a gázmérő felszerelését követően automatikusan megküldi Önnek az Elosztóhálózat-használati szerződést, mely tartalmazza az elosztóhálózatának használatával kapcsolatos információkat.   
Előzetes
tájékoztatás
Amennyiben Ön még bizonytalan a gázhálózatunkhoz való csatlakozás feltételeiről, tájékoztatást kérhet a hálózatra való csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről. A tervezett csatlakozási pont és a várható gázigény megadása, valamint térképmásolat megküldése után Társaságunk a csatlakozás feltételeiről legkésőbb 10 naptári napon belül előzetes tájékoztatót készít. -    gázigény
-    30 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolat
Elérhetőségeink Földgázenergia igénylése
E-mailben: foldgazelosztas@mvmfogazhalozat.hu.
Személyesen: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban,
időpontfoglalás.
Telefonon: 06/1-474-9911, mely hívható hétköznap csütörtök kivételével 8:00 és 15:00 között, csütörtökön 8:00-20:00-ig.
Postán: MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. 1425 Budapest, Pf. 30.
 

 

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X