logo
Hibabejelentés
Hibabejelentés

Háztartási méretű kiserőművek

2008. január 1-jétol lépett érvénybe a 2007. évi LXXXVI. törvény Villamos Energia Törvény (VET) módosítása, mely bevezette a Háztartási méretű kiserőmű fogalmát, s egyszerűsítette azok létesítési, engedélyezési eljárását.

Háztartási méretű kiserőmű:

VET 3. § 24. alapján: olyan, a kisfeszültségu hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t.
Háztartási méretű kiserőművet (Továbbiakban: HMKE) nem csak lakossági Ügyfél létesíthet, hanem önkormányzat és vállalkozás is, a fenti teljesítményhatár és csatlakozási pont feszültségszintjének figyelembe vételével.

Rendszerhasználati díj fizetési kötelezettség:

A 10/2016 (XI.14.) MEKH rendelet 16. §-a alapján azon ügyfeleink, akiknek elszámolása profil alapon történik kötelesek elosztói teljesítménydíjat fizetni, ha 2017. március 31. utáni időpontban történik:
1. az erőmű üzembe helyezési szándékról szóló igényük benyújtása, vagy
2. névleges teljesítményük megnövelése.
A teljesítménydíj-fizetés alapja:
1. 4 kW-nál nem nagyobb hatásos teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetében 0 kW,
2. a 4 kW-nál nagyobb hatásos teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetében a 4 kW feletti rész.
Nem kell teljesítménydíjat fizetniük azon ügyfeleinknek, akiknél a háztartási méretű kiserőmű úgy került kialakításra, hogy megfelelő műszaki berendezés megakadályozza a hálózatba történő visszatáplálást, és erről az üzemeltető a hálózathasználati szerződéshez kapcsolódóan nyilatkozott.

Szaldó vagy bruttó elszámolás

Figyelem! Nem lépett hatályba a bruttó elszámolás kötelezettsége az otthonfelújítási hitelből létesített háztartási kiserőművek elszámolásánál

A termelt villamos energia visszavétele:

A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 4. § alapján: A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni.
Az árról és a visszavétel feltételeiről a fogyasztási hellyel szerződésben lévő villamosenergia-kereskedő tud felvilágosítást nyújtani.
Általános feltételek:
A kiserőmű csak a minden napszaki csatlakozási pontra kapcsolódhat rá, a meglévő rendelkezésre álló teljesítmény nagyságáig. Vezérelt áramkörre kiserőmű nem csatlakozhat.
Amennyiben a rendelkezésre álló teljesítmény kisebb, mint a kiserőmű teljesítménye, akkor először a rendelkezésre álló teljesítményt kell megnövelni. Ezt követően lehet beadni a kiserőműre vonatkozó igénybejelentést.
2021.04.30. napját követően a 2,5 kVA feletti HMKE igénybejelentés kizárólag háromfázisú csatlakoztatással lehetséges. 
Egyfázisú termelőegység 2,5 kVA-ig csatlakoztatható a kisfeszültségű hálózatra, 2,5 kVA felett csak 3 fázisú csatlakoztatás a megengedett. Több inverterből kialakított háromfázisú HMKE eseten a fázisaszimmetria maximum 2,5 kVA lehet. 
A 2021.04.30. előtt benyújtott igénybejelentések esetében a korábbi szabályok (egyfázisra max 5 kVA-es inverter csatlakoztatható) az érvényesek.

A hálózatra csatlakoztatható inverter főbb műszaki feltételei:

Az inverter egy olyan elektromos eszköz, amely az energiatermelő eszköz által előállított egyenáramot váltakozó árammá alakítja át. Ezt a váltakozó áramot lehet visszatáplálni a hálózatba.
Hálózatvezérelt inverter szükséges, mely csak a hálózattal párhuzamosan képes működni, így hálózati hiba esetén automatikusan leválik a hálózatról.
HMKE a közcélú hálózattal vagy annak bármely leválasztott részével együtt szigetüzemben nem működhet. Életveszélyes lehet egy feszültségmentesített közcélú hálózaton végzett munka során a háztartási méretű kiserőműves visszatáplálás. A közcélú kisfeszültségű hálózat felőli táplálás megszűnésekor az inverteres napelemes egységnek automatikusan le kell válnia a hálózatról.
Az inverternek rendelkeznie kell a nemzetközi szabványokban leírt követelmények teljesítését igazoló érvényes tanúsítvánnyal.
Részletes leírás: Elosztói szabályzat 6/B számú melléklete
Társaságunk által ismert, tanúsításal rendelkező inverterek.

A HMKE igénybejelentésének folyamata:

1, Igénybejelentés
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. minden kiserőműves igényt egyedi igényként kezel. A közcélú hálózatra csatlakozáshoz szükséges feltételeket írásos igénybejelentés alapján egyedileg kell megvizsgálni.
Az igénybejelentő nyomtatvány az alábbi linkről letölthető:
HMKE igénybejelentő
Kérjük, szíveskedjenek a kért dokumentumokat is mellékelni az igénybejelentéshez.
2, Ajánlat
Az igénybejelentés után az MVM Démász Áramhálózati Kft. megvizsgálja a csatlakozás feltételeit, és arról írásban tájékoztatja az igénybejelentőt. A tájékoztató tartalmazza a hálózatra csatlakozás lehetőségét, felhasználói tulajdonban lévő, közcélú hálózatra energiát betápláló HMKE-vel szemben támasztott követelményeket, a készítendő csatlakozási dokumentáció tartalmát.
3, Csatlakozási dokumentáció készítése
A HMKE közcélú hálózathoz történő csatlakozásának kialakításáról Csatlakozási dokumentációt kell készíteni, melyet a csatlakozó-berendezés létesítési partnerek, társaságunkkal Keret Megállapodással rendelkező partner cégek, Regisztrált Kivitelezők, villamos tervezői jogosultsággal rendelkező személyek készíthetik el. A dokumentáció készítésének költsége 100 %-ban az Ügyfelet terheli, az árat a készítő határozza meg, egyedi megállapodás alapján. A Csatlakozási dokumentum részét képezi egy kapcsolási vázlat, amelynek minimális információtartalmát 1 fázisú vagy 3 fázisú csatlakozás esetén a mellékelt (linkelt) rajzok tartalmazzák.
1fázis.pdf
3fázis.pdf
Csatlakozási dokumentáció előlap nyomtatvány letölthető magánszemély vagy jogi személy számára.
Termelői nyilatkozat nyomtatvány itt letölthető.

Csatlakozó berendezés létesítési partnerek

Együttműködési megállapodással rendelkező partnerek

Regisztrált Kivitelezők

4, Csatlakozási dokumentáció jóváhagyása
A csatlakozási dokumentációt az MVM Démász Áramhálózati Kft. számára jóváhagyásra be kell mutatni. Amennyiben a terv nem megfelelő akkor kérjük annak pontosítását a dokumentáció benyújtójától.
5, Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötése
A jóváhagyott Csatlakozási dokumentáció után kerülhet sor a Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötésére, vagy módosítására, amely biztosítja a hálózatba történő betáplálás lehetőségét is.
A Csatlakozási szerződéssel egyidőben kiküldjük a Hálózathasználati igénybejelentőt. Fel kell keresni a kiválasztott villamos-energia kereskedő céget, aki igazolja, hogy a vételezett energiát szolgáltatja és a megtermelt energiát átveszi.
6, HMKE kiépítésének készre jelentése
A kiserőmű és a szükséges belső villamos hálózat kiépítési munkáját követően értesítést kell küldeni az MVM Démász Áramhálózati Kft. számára. Ekkora kell elkészíteni és megküldeni a mért fővezetékről és a fogyasztói főelosztó megfelelőségéről szóló nyilatkozatot is.
7, HMKE üzembe helyezése
Az aláírt Hálózati Csatlakozási Szerződés és a megfelelően kitöltött Hálózathasználati igénybejelentő, mért fővezetékről és a fogyasztói főelosztó megfelelőségéről szóló szabványossági nyilatkozatot, érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv megküldését valamint a készre jelentést követően kerül sor az üzembe helyezésre.
A mérő csere előtt a szerelőink ellenőrzik a jóváhagyott csatlakozási dokumentációnak és a szabványoknak történő megfelelést.
A vételezett és a betáplált energia mérésre elektronikus fogyasztásmérővel történik, amelynek külön regisztereiben kerül rögzítésre a fogyasztás és a betáplált energia. A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztásmérő berendezés költsége 3x16 A (10 kW) teljesítményig az MVM Démász Áramhálózati Kft.-t, ezen felül pedig a beruházót terheli. Távleolvasást nem kell kiépíteni. A fogyasztásmérő leolvasására a fogyasztási helyen megszokott gyakorisággal és időpontban kerül sor.
Az üzembe helyezést követően küldjük ki a vételezésre és betáplálásra szolgáló hálózathasználati szerződést.
Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a csatlakozási ponton bármikor zavarmérést végezzen és a fogyasztó felől esetlegesen az MVM Démász Áramhálózati Kft. közcélú villamos hálózatára juttatott villamos zavarok megszüntetéséig megtagadja hozzájárulását a HMKE párhuzamos üzemben történő működtetéstől.
A HMKE létesítéséhez szükséges lehet egyéb hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzésére is. Ezek meglétét az MVM Démász Áramhálózati Kft. az engedélyezési eljárás során nem vizsgálja.
Amennyiben a termelt villamos energiával kizárólag a saját fogyasztás a cél - közcélú hálózatba visszatáplálás nem történik - az engedélyezési eljárást ugyanúgy le kell folytatni, a csatlakozási tervet le kell adni jóváhagyásra, a Hálózati Csatlakozási Szerződést meg kell kötni, vagy módosítani kell. Ekkor nincs szükség mérőcserére. A visszatáplálás megakadályozására áramirány figyelőt kérünk beépíteni. A vételezésre szerződésben lévő kereskedővel nem kell a meglévő szerződést módosítani, viszont mivel nem lehet a hálózatba betáplálni, így betáplált villamos energia elszámolására sincs lehetőség.
Háztartási méretű kiserőművet engedély nélkül a villamos energia hálózatra csatlakoztatni tilos és életveszélyes!
Az írásos igénybejelentést az alábbi címre kell küldeni:


MVM Démász Áramhálózati Kft.
Hálózatcsatlakozási Szakterület 

6724 Szeged Kossuth L. sgt.64-66.
6701 Pf.: 88.
e-mail: csatlakozas@mvmdemaszhalozat.hu
Telefon: 06/62/565-902

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X